براي ديدن عکس هاي قديمي فوتبال بيله سوار روي متن کليک کنيد آرمان البرز - علم و عمل

آرمان البرز

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند:

یکی ان که اندوخت و نخورد و دیگر ان که اموخت و نکرد.

 

    علم چندان که بیش تر خوانی                    چون عمل در تو نیست نادانی

    نه محقق بود نه دانشمند                          چارپایی بر او کتابی چند

    ان تهی مغز را چه علم و خبر                      که بر او هیزم است یا دفتر؟

 

                                                                          (گلستان سعدی باب هشتم)

 

                                                              

                                                                 

                                                                                         

نوشته شده در تاريخ شنبه نهم شهریور ۱۳۹۲ توسط آرمان البرز